Kilka informacji o projekcie…

środa, 9 czerwca 2021

Projekt „Prace B+R w celu opracowania technologii tworzenia gier typu Audio”, który realizuje Game The Same Sp. z o.o. został dofinansowany z Funduszy Europejskich na kwotę 2 675 490,37 zł. Firma zaangażowała w niniejszy projekt świetnie współpracującą kadrę o bogatym dorobku naukowym i badawczym.

Projekt ma na celu opracowanie nowej, innowacyjnej gry typu audio oraz stworzenie technologii generatora wirtualnych scen dźwiękowych (VSSG) umożliwiającej tworzenie takich gier. Na podstawie uzyskanych wyników badań Game The Same Sp. z o.o. zakłada także produkcję kolejnych gier typu audio. Planowane jest stworzenie zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo gier, dla szerokiej grupy odbiorców: od gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, po gry fabularne przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Do zasadniczych funkcjonalności innowacyjnej gry typu audio należeć będą następujące cechy:

1. Możliwość nawigacji po świecie gry, wchodzenie w reakcję z otoczeniem oraz ukończenie wszystkich celów rozgrywki tylko na podstawie słyszanego dźwięku;

2. Poprzez „dźwięk” rozumiane są dźwięki otoczenia oraz dialogi, w naszej grze nie będziemy posługiwać się narratorem tłumaczącym świat przedstawiony (jak ma to miejsce w konkurencyjnych produktach);

3. Dostosowanie gry do podstawowego, taniego sprzętu, jakim dysponuje większość osób (komputer z myszą i klawiaturą, smartfon z ekranem dotykowym i słuchawkami);

4. Czas rozgrywki planowany jest na 120 minut pełnej rozgrywki.