I etap projektu

czwartek, 15 lipca 2021

W ramach realizacji pierwszego etapu projektu planowane jest opracowywanie własnego modelu wirtualnego pokoju (ang. Virtual Room Model; VRM). Referencyjnym obiektem dla VRM będzie pierwsza i jak na razie jedyna w Europie pracownia tyfloakustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Pracownia powstała we współpracy z pracownikami naukowymi UAM i Politechniki Poznańskiej. Komora ta (typu bezechowego) wyposażona została w wysokiej klasy system głośników oraz bibliotekę dźwięków. Prowadzona jest tam nauka orientacji przestrzennej za pomocą dźwięków dla dzieci z dysfunkcjami wzroku (więcej na stronach Ośrodka https://www.niewidomi.edu.pl/index.php/zajecia-specjalistyczne/tyfloakustyka).

Ponadto w pierwszym etapie naszego projektu przewidujemy stworzenie własnej biblioteki dźwięków oraz opracowanie narzędzia badawczego pozwalającego na tworzenie modeli VRM. Etap zostanie zakończony eksperymentem mającym na celu potwierdzenie skuteczności przyjętych założeń. Na obecnym etapie jesteśmy w stanie stwierdzić, że opracowana technologia działa poprawnie. W kolejnym etapie stworzymy własny Generator Wirtualnych Scen Dźwiękowych (ang. Generator of Virtual Sound Scenes; VSSG), a docelowo zbudujemy prototyp gry audio. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tworzonych technologii koniecznie śledźcie naszą stronę!