Kolejny etap za nami

piątek, 29 kwietnia 2022

W ramach drugiego etapu projektu oprócz zaprojektowania Generatora Wirtualnych Scen Dźwiękowych (VSSG), który w głównych założeniach został już zrealizowany, zajęliśmy się tworzeniem graficznego edytora scen dźwiękowych. Będzie to narzędzie wizualne do tworzenia wirtualnych pokoi, współpracujące z Generatorem Wirtualnych Scen Dźwiękowych.

Dużym wyzwaniem na tym etapie jest ograniczenie informacji dźwiękowych, które mają docierać do gracza, do tych niezbędnych. Dźwiękowe informacje pozwolą graczowi orientować się w otoczeniu w którym się znajduje i właściwie reagować na sygnały które do niego docierają. Obecnie trwają między innymi prace badawcze nad redukcją i kwantyzacją tych informacji. Głównie chodzi o to, że w edytorze graficznym scen dźwiękowych będzie powstawało dużo informacji nadmiarowych. Naszym zadaniem jest opracowanie algorytmu, który będzie przekazywał tylko istotne informacje do silnika gry, który będzie tworzył sceny dźwiękowe.

Zwizualizowane cele prowadzonych prac można zobaczyć na załączonym zrzucie ekranu.