Jak znaleźć drogę?

wtorek, 24 maja 2022

Kolejnym zagadnieniem, którym również aktualnie się zajmujemy to problem jak efektywnie poruszać się po wygenerowanej scenie dźwiękowej z uwzględnieniem tego, że dzieje się to również w wygenerowanym graficznym środowisku. Najważniejsze problemy badawcze, które na bieżąco rozwiązujemy to wzmocnienie kierunku nadawania i natężenia istotnych dźwięków (hierarchia źródeł informacji audio), wytłumienie i przesunięcie do tła dźwięków nieistotnych oraz na tym etapie ograniczenie mobilności, żeby się nie zgubić.

W następnych wpisach będziemy informować o naszych postępach w realizowaniu kolejnych zadań, które w efekcie mają doprowadzić do stworzenia prototypu prostej gry, wygenerowanej przy pomocy opracowanego graficznego edytora scen dźwiękowych w którym zaimplementowany będzie algorytm Generatora Wirtualnych Scen Dźwiękowych (VSSG).