Game in Audio

piątek, 8 lipca 2022

W naszych pracach badawczych nad stworzeniem gry typu audio dotarliśmy do momentu, w którym zaczyna powstawać prototyp prostej gry. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych z poprzednich miesięcy zaczęliśmy tworzyć przykładową scenę, złożoną z 5 wirtualnych pokoi. Wyniki prac nad tym prototypem będą wykorzystane w realizacji kolejnego etapu, który również już rozpoczęliśmy. Jest to etap w ramach prac rozwojowych w którym problemem do rozwiązania będzie stworzenie prototypu rozbudowanej gry fabularnej typu audio w oparciu o wcześniej opracowane przez nas technologie.